Watercolour 40 x 60 cm
julian brown
Equinox
julian-brown-painting